ČSN normy vydané v 04/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 62673 Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí 10680
ČSN ISO 14839-1+Amd. 1 Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník 11482
ČSN ISO 14839-2 Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací 11482
ČSN ISO 14839-3 Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability 11482
ČSN ISO 14839-4 Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny 11482
ČSN ISO 1999 Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku 11620
ČSN ISO 10844 Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami 11683
ČSN EN ISO 14253-1 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi 14100
ČSN EN ISO 25178-603 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrické mikroskopie s fázovým posunem) 14451
ČSN EN ISO 25178-604 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry) 14451
ČSN ISO 6336-1 Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Základní principy, doporučené a obecně ovlivňující faktory 14687
ČSN ISO 6336-2 Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) 14687
ČSN P CEN/TS 13149-8 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci 18233
ČSN P CEN/TS 16454 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall 18465
ČSN P CEN/TS 16454 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall 18465
ČSN EN ISO 14581 Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem 21027
ČSN EN ISO 14582 Spojovací součásti - Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem 21028
ČSN ISO 21601 Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu 38169
ČSN EN 12098-1 Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav 60330
ČSN EN 62364 Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 85024
ČSN EN 1751 Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů 127030
ČSN EN 1591-4 Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích 131551
ČSN EN 1983 Průmyslové armatury - Kulové kohouty z oceli 134107
ČSN EN 61514-2 ed. 2 Regulační systémy pro průmyslové procesy - Část 2: Metody vyhodnocování výkonů inteligentních polohovacích regulátorů armatur s pneumatickými výstupy 134590
ČSN EN 15218 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky 143000
ČSN EN 14511-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny, definice a klasifikace 143010
ČSN EN 14511-2 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky 143010
ČSN EN 14511-3 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody 143010
ČSN EN 14511-4 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce 143010
ČSN EN 12102 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu 143019
ČSN EN 62264-2 ed. 2 Integrovaný systém podnikového řízení - Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení 182002
ČSN EN ISO 11252 Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci 192005
ČSN EN ISO 8980-3 ed. 2 Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody 195105
ČSN EN ISO 14889 Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky 195106
ČSN EN 13071-2+A1 Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země 269383
ČSN EN 474-1+A4 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 277911
ČSN EN 16116-1 Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy 280327
ČSN EN 16116-2 Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy 280327
ČSN P ISO/TS 17931 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů 300637
ČSN EN 3682-001 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace 311818
ČSN EN 3682-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů 311818
ČSN EN 3983 Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a312453
ČSN EN 4504 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin 317046
ČSN EN 2565 Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely 317050
ČSN EN 2833-005 Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice 317618
ČSN EN 3783 Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken 317660
ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 330165
ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 332000
ČSN EN 61496-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 332206
ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 332312
ČSN EN 61968-100 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace 334900
ČSN EN 62395-1 ed. 2 Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky 335004
ČSN EN 62395-2 Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému 335004
ČSN EN 60544-1 ed. 2 Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie 346411
ČSN EN 50578 Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud 353470
ČSN EN 61169-1 ed. 2 Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření 353811
ČSN EN 60947-7-4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče 354101
ČSN EN 62056-6-1 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) 356131
ČSN EN 62056-6-2 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM 356131
ČSN EN 62703 Vyjádření vlastností fluorometrických analyzátorů kyslíku v tekutinách 356543
ČSN EN 60286-4 ed. 2 Balení součástek pro automatickou montáž - Část 4: Tyčové zásobníky pro elektronické součástky zapouzdřené v pouzdrech různých tvarů 358292
ČSN EN 62047-11 Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 11: Zkušební metoda pro koeficienty lineární tepelné roztažnosti volně umístěných materiálů pro mikroelektromechanické systémy 358775
ČSN EN 62047-18 Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 18: Metoda zkoušení ohybu tenkovrstvých materiálů 358775
ČSN EN 62047-19 Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy 358775
ČSN EN 62341-5-3 Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti 358789
ČSN EN 62215-3 Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda 358792
ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů 359223
ČSN EN 61754-4 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC 359244
ČSN EN 61754-4 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC 359244
ČSN EN 61754-6 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU 359244
ČSN EN 61300-2-28 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý) 359251
ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků 359251
ČSN EN 61300-3-25 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost nezkosených ferulí a nezkosených ferulí s nainstalovaným vláknem 359252
ČSN EN 61300-3-48 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů 359252
ČSN EN 60743 ed. 2 Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení 359717
ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření 361050
ČSN EN 60952-1 ed. 3 Letecké baterie - Část 1: Obecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti 364340
ČSN EN 60952-2 ed. 3 Letecké baterie - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci 364340
ČSN EN 60952-3 ed. 3 Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti 364340
ČSN EN 62716 Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem 364614
ČSN CLC/TS 50607 Druhá generace instalace distribuce satelitního signálu pomocí jediného koaxiálního kabelu 367215
ČSN EN 62680-1 Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 367520
ČSN EN 62680-2 Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 2: USB specifikace micro-USB kabelů a konektorů 367520
ČSN EN 62680-3 Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB 367520
ČSN EN ISO/IEC 19788-3 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace 369078
ČSN ISO 14533-1 Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 1: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu CMS (CAdES) 369796
ČSN ISO 14533-2 Procesy, datové prvky a dokumenty v obchodě, průmyslu a státní správě - Profily dlouhodobého podpisu - Část 2: Profily dlouhodobého podpisu zaručených elektronických podpisů v standardu XML (XAdES) 369796
ČSN ISO/IEC 19794-14 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 14: Data DNA 369860
ČSN EN 419211-3 Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 3: Přístroje na přenos klíče 369883
ČSN EN 419211-4 Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 4: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací generování certifikátu 369884
ČSN EN 16327 Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS) 389290
ČSN EN ISO 18265 Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti 420379
ČSN EN 10268+A1 Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky 420946
ČSN EN 10049 Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků 422001
ČSN P CEN ISO/TS 12747 Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Doporučené postupy pro prodloužení životnosti potrubí 450025
ČSN EN 690 Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost 470610
ČSN EN ISO 5395-1 Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky 470617
ČSN EN ISO 5395-2 Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje 470617
ČSN EN ISO 5395-3 Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou 470617
ČSN EN 15503+A1 Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost 479012
ČSN EN 118 Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) 490690
ČSN EN 14915 Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení 492113
ČSN EN ISO 3037 Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) 500337
ČSN EN ISO 4833-1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C 560083
ČSN EN ISO 4833-2 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C 560083
ČSN 56 0186-9 Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení 560186
ČSN ISO 2173 Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda 560292
ČSN ISO 763 Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové 560293
ČSN ISO 750 Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti 560294
ČSN ISO 1407 Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu 621112
ČSN ISO 248-2 Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením 621124
ČSN EN 13482 Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace 635444
ČSN EN ISO 4892-3 Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy 640152
ČSN EN ISO 25762 Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny 640415
ČSN EN 15383+A1 Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty 646448
ČSN EN 438-9+A1 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem 647501
ČSN EN 16357 Uhličitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Automatická titrace s kyselinou citronovou 654802
ČSN EN 16320 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou 654834
ČSN EN 16423 Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda plynové chromatografie s použitím přímého dávkování kapaliny do kolony 656489
ČSN EN 590 Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení 656506
ČSN EN 590 Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení 656506
ČSN EN 15779+A1 Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Stanovení methylesterů polynenasycených mastných kyselin (>= 4 dvojné vazby) (PUFA) plynovou chromatografií 656571
ČSN EN 1500 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienická dezinfekce rukou - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) 665205
ČSN EN 14476 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) 665217
ČSN EN 16254 Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky 668530
ČSN EN 16402 Nátěrové hmoty - Posouzení emisí regulovaných nebezpečných látek z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení 673073
ČSN EN 16321-1 Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par 699114
ČSN EN 16321-2 Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích 699114
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody 722615
ČSN EN 13496 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS) 727105
ČSN EN ISO 12571 Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností 730575
ČSN EN 15254-6 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny 730855
ČSN EN 1504-5 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu 732101
ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení 737013
ČSN EN 12811-4 Dočasné stavební konstrukce - Část 4: Záchytné stříšky pro lešení - Požadavky na provedení a návrh výrobku 738123
ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov 738501
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 746077
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 750905
ČSN EN 16401 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru 755632
ČSN P CEN/TS 13714 Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování 758080
ČSN EN 15017 Pohřební služby - Požadavky 763500
ČSN EN ISO 17489 Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách 793890
ČSN EN ISO 13015 Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti 800810
ČSN EN 1953 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky 824001
ČSN EN ISO 28258 Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy 836131
ČSN ISO 11268-1 Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei 836456
ČSN EN 12580 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství 836637
ČSN EN 16377 Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech 838020
ČSN EN 1041+A1 Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků 855201
ČSN EN ISO 28888 Stomatologie - Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně 856027
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.3.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům 872001
ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 875029
ČSN ETSI EN 301 033 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF 875091
ČSN ETSI EN 301 908-13 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 875111
ČSN ETSI EN 301 908-14 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 875111
ČSN ETSI EN 301 908-2 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (ULTRA FDD) 875111
ČSN ETSI EN 301 908-3 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) 875111
ČSN ETSI EN 302 248 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875145
ČSN ETSI EN 302 571 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875146
ČSN ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 875161
ČSN ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875161
ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře 875166
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.2.1 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW 878801
ČSN EN 12221-1+A1 Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky 943425
ČSN EN 12221-2+A1 Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody 943425
ČSN EN 16232 Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti 943459
ČSN EN 16322 Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů 961516
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO