ČSN normy vydané v 11/2013

Označení Název Třídící znak
ČSN EN ISO 14065 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání 10965
ČSN ISO 10068 Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže 11419
ČSN ISO 18436-1 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování 11445
ČSN ISO 18436-3 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku 11445
ČSN ISO 18436-5 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva 11445
ČSN ISO 18436-8 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk 11445
ČSN ISO 21940-21 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů 11449
ČSN EN ISO 11664-3 Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky 11720
ČSN ISO 22301 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky 12306
ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC) 18256
ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI) 18256
ČSN EN 15213-1 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie 18360
ČSN EN 15213-2 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy 18360
ČSN EN 15213-3 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu 18360
ČSN EN 15213-4 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu 18360
ČSN EN 15213-5 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv 18360
ČSN ISO 29281-1 Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP) 18405
ČSN ISO 29281-2 Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 2: Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní 18405
ČSN EN 12496 Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách 38334
ČSN EN ISO 15609-6 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování 50312
ČSN EN ISO 15012-1 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování 50682
ČSN EN ISO 15615 Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje 52123
ČSN EN ISO 6847 Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor 55017
ČSN EN 14894 Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů 78400
ČSN EN 13776 Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG 78456
ČSN EN ISO 21007-2 Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci 78512
ČSN EN ISO 11114-2 Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály 78609
ČSN EN 13480-1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 130020
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 130020
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 130020
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 130020
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 130020
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 130020
ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 130020
ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 130020
ČSN EN 13480-6 Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 130020
ČSN EN 13480-8 Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin 130020
ČSN EN 13774 Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně - Požadavky na provedení 136110
ČSN EN 14141 Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím - Požadavky na provedení a zkoušky 137405
ČSN ISO 11054 Řezné nástroje - Označení skupin rychlořezných ocelí 220050
ČSN ISO 10649-5 Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby 220431
ČSN ISO 10649-6 Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem - Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem 220431
ČSN ISO 10911 Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou - Rozměry 222136
ČSN ISO 11900-1 Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové pro lehký provoz 226260
ČSN ISO 11900-2 Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 2: Typy C a D, redukované pro lehký provoz 226260
ČSN ISO 11900-3 Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 3: Typ E, redukované pro těžký provoz 226260
ČSN ISO 10071-1 Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 1: Střižníky jištěné kuličkou pro lehký provoz 226335
ČSN ISO 10071-2 Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkou - Část 2: Střižníky jištěné kuličkou pro těžký provoz 226335
ČSN ISO 10907-1 Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 1: Středicí kroužky pro tváření bez tepelněizolačních desek v malých nebo středních formách (typy A a B) 228650
ČSN ISO 10907-2 Tvářecí nástroje - Středicí kroužky - Část 2: Středicí kroužky pro tváření s tepelněizolačními deskami v malých nebo středních formách (typy C a D) 228650
ČSN ISO 10073 Tvářecí nástroje - Podpěrné sloupky 228835
ČSN EN ISO 11148-12 Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem 239060
ČSN EN ISO 11148-3 Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy 239060
ČSN EN ISO 11148-4 Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí 239060
ČSN EN ISO 11148-6 Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje 239060
ČSN EN ISO 16851 Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu 260389
ČSN EN 415-6 Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek 267600
ČSN EN ISO 3164 Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace 277538
ČSN EN 15432-2 Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů 278328
ČSN EN 13104+A2 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu 280514
ČSN EN 15839 Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil 280912
ČSN EN 15085-1+A1 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně 284401
ČSN EN 3646-004 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku 311814
ČSN EN 4701-002 Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Materiál 311826
ČSN EN 4701-003 Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 003: Modulová řada 2 - Norma výrobku 311826
ČSN EN 3864 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu 317574
ČSN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace 333300
ČSN EN 60519-10 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití 335002
ČSN EN 62282-6-300 ed. 2 Technologie palivových článků - Část 6-300: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost palivových zásobníků 336000
ČSN EN 61161 ed. 3 Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky 340884
ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách 343085
ČSN EN 60068-2-55 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-55: Zkoušky - Zkouška Ee a návod: Zkoušení volně loženého nákladu včetně odskoků 345791
ČSN EN 60068-2-65 ed. 2 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-65: Zkoušky - Zkouška Fg: Vibrace -  Akusticky indukovaná metoda 345791
ČSN EN 60068-2-78 ed. 2 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-78: Zkoušky - Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní 345791
ČSN EN 60034-28 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko 350000
ČSN EN 60143-2 ed. 2 Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 2: Ochranná zařízení pro sériové kondenzátorové baterie 358201
ČSN EN 62629-22-1 3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické 358786
ČSN EN 61747-2-1 ed. 2 Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 2-1: Monochromatické  zobrazovací LCD moduly s pasivní maticí - Vzorová předmětová specifikace 358787
ČSN EN 61300-3-49 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů 359252
ČSN EN 61753-059-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-088-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-089-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 60704-2-14 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky 361008
ČSN EN 61121 ed. 3 Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce 361060
ČSN EN 62516-3 Přijímače pozemního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 3: Společné rozhraní aplikačních programů 367511
ČSN EN 62731 Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky 367512
ČSN EN 419211-2 Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 2: Přístroje na generování klíče 369882
ČSN EN 10209 Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky 420125
ČSN 44 1341 Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí 441341
ČSN ISO 501 Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku 441373
ČSN P ISO/TS 13605 Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie 441396
ČSN EN ISO 19901-7 Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 7: Zařízení trvalého ukotvení plovoucích příbřežních konstrukcí a mobilní jednotky příbřežních konstrukcí 450027
ČSN EN ISO 17180 Krmiva - Stanovení lyzinu, methioninu a threoninu v komerčně dostupných výrobcích a premixech obsahujících aminokyseliny 467055
ČSN EN ISO 4254-1 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 470601
ČSN EN ISO 16231-1 Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady 470602
ČSN EN 1870-10 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání 496130
ČSN P CEN ISO/TS 15216-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení 560087
ČSN P CEN ISO/TS 15216-2 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 2: Metoda pro kvalitativní stanovení 560087
ČSN EN ISO 13307 Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků 560101
ČSN EN ISO 6887-6 Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě 560102
ČSN EN ISO 12779 Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda 570580
ČSN EN ISO 5536 Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda 570581
ČSN EN ISO 9233-1 Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 1: Metoda molekulární absorpční spektrometrie pro sýry s kůrou 571010
ČSN EN ISO 9233-2 Sýry, sýry s kůrou a tavené sýry - Stanovení obsahu natamycinu - Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro sýry, sýry s kůrou a tavené sýry 571010
ČSN EN 14424 Armované koncovky se závitem 635353
ČSN EN 13483 Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace 635407
ČSN EN 1360 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace 635409
ČSN EN ISO 4892-2 Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy 640152
ČSN P CEN/TS 16398 Plasty - Šablona pro vykazování a oznamování obsahu biouhlíku a opětovného využití biopolymerů a bioplastů - Datový list 640515
ČSN EN ISO 75-1 Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení 640753
ČSN EN ISO 75-2 Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit 640753
ČSN EN 1482-1 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 1: Vzorkování 654821
ČSN EN 14984 Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda 654852
ČSN EN 1429 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability 657041
ČSN EN 1650+A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných zařízeních - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) 665203
ČSN EN 1499 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické mytí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) 665204
ČSN P CEN/TS 14999 Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu 668693
ČSN EN ISO 11890-2 Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 2: Metoda plynové chromatografie 673029
ČSN EN 16342 Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Kvantitativní stanovení pyrithionu zinečnatého, pirocton olaminu a klimbazolu v kosmetických přípravcích proti lupům s obsahem surfaktantů 681515
ČSN EN 16343 Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Stanovení 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu (IPBC) v kosmetických přípravcích metodou LC-MS 681516
ČSN EN 13418 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky 691750
ČSN EN 196-2 Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu 722100
ČSN EN 1304 Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku 722684
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady 722710
ČSN EN 845-3 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě 722710
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 723001
ČSN EN 16025-1 Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS 727244
ČSN EN 16025-2 Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS 727244
ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 730531
ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost 730531
ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 731101
ČSN EN 12602+A1 Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu 731221
ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 731401
ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo - Požadavky 732831
ČSN EN 1859+A1 Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody 734204
ČSN P 73 4450-1 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky 734450
ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi z kameniva  stmelené cementem 736156
ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi z kameniva stmelené struskou 736156
ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi z kameniva stmelené popílkem 736156
ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy 736156
ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi z kameniva  stmelené hydraulickými silničními pojivy 736156
ČSN EN 12697-3 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení 736160
ČSN EN 15528+A1 Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly 736330
ČSN EN 13231-1 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce 736374
ČSN EN 14783 Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky 747721
ČSN EN 12911 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek 755711
ČSN EN 1018 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý 755891
ČSN EN 14701-2 Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu 758061
ČSN EN ISO 30023 Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní 800007
ČSN EN ISO 1833-26 Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí) 800216
ČSN EN ISO 13934-1 Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip 800812
ČSN EN ISO 13856-1 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak 833301
ČSN EN ISO 13856-2 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak 833301
ČSN EN ISO 11269-2 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin 836446
ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.3.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava 872001
ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.3.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 872001
ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením 874009
ČSN ETSI EN 300 296-1 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 875025
ČSN ETSI EN 300 296-2 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875025
ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.5.2 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření" 875090
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz 875101
ČSN ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony 875101
ČSN ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky 875111
ČSN ETSI EN 301 925 V1.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření 875114
ČSN EN 16337 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic 910214
ČSN EN 12275 Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 942013
ČSN EN 1400 Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 943429
ČSN EN ISO 21549-1 Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Obecná struktura 981026
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO