ČSN normy vydané v 09/2013

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 12786 Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách 11434
ČSN ISO 16069 Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS) 18012
ČSN ISO 26683-1 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy 18317
ČSN ISO 26683-2 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace 18317
ČSN ISO 21218 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Podpora technologie přístupu k médiu 18402
ČSN EN 13067 Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů 50722
ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film 51150
ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory 51150
ČSN EN ISO 25239-1 Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník 52801
ČSN EN 13100-4 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím 56830
ČSN EN 16296 Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality 56835
ČSN EN 16313 Napojení otopných a chladicích ploch - Rozebíratelné spojení s vnějším závitem G 3/4 A a vnitřním kuželem 61151
ČSN EN 1949+A1 Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech 61461
ČSN EN 16119 Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení 78213
ČSN EN 14678-1 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany 78461
ČSN EN 14678-3 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech 78461
ČSN EN 1514-1 Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky 131550
ČSN EN 1514-3 Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE 131550
ČSN EN 1514-4 Příruby a jejich přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové příruby 131550
ČSN EN 61499-4 ed. 2 Funkční bloky - Část 4: Pravidla profilů shody 180441
ČSN EN ISO 21178 Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu 260377
ČSN EN ISO 340 Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení 260390
ČSN EN 1755+A2 Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu 268815
ČSN EN ISO 14798 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika 274008
ČSN ISO 6393 Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky 277964
ČSN ISO 6394 Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky 277965
ČSN ISO 6395 Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky 277966
ČSN ISO 6396 Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky 277967
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky 278501
ČSN EN 15380-4 Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny 280000
ČSN EN 9115 Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory pro letectví, kosmonautiku a obranu - Dodávka softwaru (Dodatek k EN 9100) 310420
ČSN EN 4701-001 Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C pro kontakty EN 4531 - Část 001: Technická specifikace 311826
ČSN EN 4526 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy 312009
ČSN EN 4631 Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 050 MPa 312236
ČSN EN 3528 Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D <= 150 mm - 1 750 MPa <= Rm <= 2 000 MPa 312256
ČSN EN 4628 Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 200 mm - 1 150 MPa <= Rm <= 1 300 MPa 312296
ČSN EN 3354 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a <= 6 mm 312570
ČSN EN 3813 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De <= 50 mm 312571
ČSN EN 4265 Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada 314825
ČSN EN 3697 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 60 IRHD 317131
ČSN EN 3698 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 70 IRHD 317132
ČSN EN 2838 Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 70 IRHD 317143
ČSN EN 2839 Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 80 IRHD 317144
ČSN EN 2840 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 50 IRHD 317160
ČSN EN 2841 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 60 IRHD 317161
ČSN EN 2842 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 70 IRHD 317162
ČSN EN 2843 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 80 IRHD 317163
ČSN EN 2844 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 90 IRHD 317164
ČSN EN 2845 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 50 IRHD 317165
ČSN EN 2846 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 60 IRHD 317166
ČSN EN 2847 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 70 IRHD 317167
ČSN EN 2848 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 80 IRHD 317168
ČSN EN 2849 Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 90 IRHD 317169
ČSN EN 3102 Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení pružnosti při nízké teplotě 317170
ČSN EN 4106 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace 317550
ČSN EN 4488 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m 317560
ČSN EN 4491 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m 317561
ČSN EN 4492 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m 317562
ČSN EN 3861 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float 317570
ČSN EN 3862 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float 317571
ČSN EN 3863 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti 317572
ČSN EN 3866 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění 317573
ČSN EN 4594 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi 317934
ČSN EN 4595 Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi 317935
ČSN EN ISO 16180 Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost 328551
ČSN EN 61400-11 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku 333160
ČSN EN 61400-4 Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín 333160
ČSN EN 50152-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 333580
ČSN EN 50152-2 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 333580
ČSN EN 62488-1 Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN 335010
ČSN EN 50539-11 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích 341394
ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky 346520
ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky 346520
ČSN EN 60422 ed. 2 Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu 346739
ČSN EN 60191-6-22 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA 358791
ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze 359213
ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B 359213
ČSN EN 60794-3-12 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov 359223
ČSN EN 60869-1 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní  prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace 359233
ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum 359252
ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací 360452
ČSN EN 50193-1 Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky 361060
ČSN EN 60745-2-23 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím pouzdrem a malá rotační nářadí 361551
ČSN EN 61674 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory pro rentgenovou diagnostiku 364733
ČSN EN 50600-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy 367260
ČSN ISO/IEC 9796-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel 369780
ČSN ISO/IEC 9796-3 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech 369780
ČSN P CEN/TS 15480-1 Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu 369881
ČSN P CEN/TS 15480-5 Systémy s identifikačními kartami - Evropská občanská karta - Část 5: Obecná doporučení 369881
ČSN 38 3378 Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení 383378
ČSN ISO 23788 Kovové materiály - Ověřování souososti strojů na zkoušení únavy 420393
ČSN EN ISO 13517 Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr) 420755
ČSN EN ISO 6498 Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku 467004
ČSN EN 335 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva 490080
ČSN EN 1910 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti 492122
ČSN EN 13442 Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím 492135
ČSN EN 455-2+A2 Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností 637415
ČSN EN ISO 15527 Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody 643020
ČSN EN ISO 15874-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně 646415
ČSN EN ISO 15874-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky 646415
ČSN EN ISO 15874-3 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky 646415
ČSN EN ISO 15874-5 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému 646415
ČSN EN ISO 11296-7 Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami 646420
ČSN EN ISO 11299-1 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně 646421
ČSN EN ISO 11299-3 Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami 646421
ČSN EN 1796 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) 646436
ČSN EN 14364 Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje 646438
ČSN EN 16245-1 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 1: Obecné požadavky 649315
ČSN EN 16245-4 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 4: Specifické požadavky pro textilie 649315
ČSN EN ISO 13736 Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela 656067
ČSN EN ISO 14451-1 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 1: Terminologie 668303
ČSN EN ISO 14451-10 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 10: Požadavky a kategorizace polotovarů 668303
ČSN EN ISO 14451-2 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 2: Metody zkoušení 668303
ČSN EN ISO 14451-3 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 3: Označování štítkem 668303
ČSN EN ISO 14451-4 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 4: Požadavky a kategorizace mikrovyvíječů plynu 668303
ČSN EN ISO 14451-5 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 5: Požadavky a kategorizace vyvíječů plynu pro airbagy 668303
ČSN EN ISO 14451-6 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů 668303
ČSN EN ISO 14451-7 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 7: Požadavky a kategorizace předpínačů bezpečnostních pásů 668303
ČSN EN ISO 14451-8 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 8: Požadavky a kategorizace zažehovačů 668303
ČSN EN ISO 14451-9 Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů 668303
ČSN EN 302-1 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání 668531
ČSN EN 302-2 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci 668531
ČSN EN 302-3 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu 668531
ČSN EN 302-4 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku 668531
ČSN EN 302-5 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek 668531
ČSN EN 302-6 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek 668531
ČSN EN 302-7 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek 668531
ČSN EN 927-1 Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba 672010
ČSN EN ISO 1524 Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření 673017
ČSN EN ISO 3233-1 Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona 673030
ČSN EN 16301 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn 721129
ČSN EN 14066 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku 721138
ČSN EN 933-9+A1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří 721193
ČSN EN ISO 14720-1 Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí 726066
ČSN EN ISO 14720-2 Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku 726066
ČSN EN 822 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky 727041
ČSN EN 823 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky 727042
ČSN EN 824 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti 727043
ČSN EN 825 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti 727044
ČSN EN 826 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem 727045
ČSN EN 1602 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti 727046
ČSN EN 1603 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost) 727047
ČSN EN 1604 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek 727048
ČSN EN 1605 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách 727049
ČSN EN 1606 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem 727050
ČSN EN 1607 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky 727051
ČSN EN 1608 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky 727052
ČSN EN 1609 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření 727053
ČSN EN 12085 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles 727054
ČSN EN 12086 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry 727055
ČSN EN 12087 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření 727056
ČSN EN 12088 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi 727057
ČSN EN 12089 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem 727058
ČSN EN 12090 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem 727059
ČSN EN 12091 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování 727060
ČSN EN 12430 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení 727062
ČSN EN 12431 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy 727063
ČSN EN 1998-1 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 730036
ČSN EN 1998-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings 730036
ČSN EN 13231-4 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích 736374
ČSN P CEN/TS 16165 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení 744506
ČSN EN 502 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu 747710
ČSN EN 505 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu 747712
ČSN EN 12566-7 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 756404
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi 757051
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi 757051
ČSN EN ISO 11206 Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR) 757411
ČSN P ISO/TS 28581 Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 757592
ČSN EN ISO 10710 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne 757741
ČSN EN 13724 Poštovní služby - Vhozy domovních schránek a čelních panelů - Požadavky a zkušební metody 760701
ČSN EN 16352 Logistika - Specifikace pro podávání zpráv o trestných událostech 762013
ČSN EN 16310 Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro budovy, infrastrukturu a průmyslová zařízení 763301
ČSN EN 16311 Inženýrské služby - Terminologie popisující inženýrské služby pro průmyslové produkty 763302
ČSN EN 16284 Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány 770429
ČSN EN 16285 Obaly – Flexibilní hliníkové tuby – Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška) 770430
ČSN EN ISO 105-E01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě 800143
ČSN EN ISO 105-E04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu 800165
ČSN EN 1540 Expozice pracoviště - Terminologie 833610
ČSN EN ISO 13833 Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda 834741
ČSN P CEN/TS 16429 Stacionární zdroje emisí - Stanovení chlorovodíku v potrubích a komínech - Metoda infračervené spektrometrie 834749
ČSN EN ISO 23611-5 Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých 836430
ČSN EN ISO 22155 Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace 836706
ČSN EN ISO 11063 Kvalita půdy - Metoda přímé extrakce DNA z půdních vzorků 836707
ČSN EN ISO 15009 Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí 836708
ČSN EN 16123 Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod 838052
ČSN EN ISO 23908 Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve 854000
ČSN EN 13795+A1 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Obecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení 855810
ČSN EN ISO 22413 Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení 855820
ČSN EN ISO 19001 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem diagnostických činidel in vitro pro barvení v biologii 857008
ČSN ETSI EN 303 978 V1.1.2 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz 876053
ČSN EN 16139 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek 910650
ČSN EN 16139 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek 910650
ČSN EN 16281 Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 943470
ČSN EN ISO 13120 Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci (ClaML) 982024
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO