ČSN normy vydané v 05/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) 18245
ČSN EN ISO 14819-1 Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C 18253
ČSN EN ISO 14819-2 Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C 18253
ČSN EN ISO 14819-3 Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C 18253
ČSN ISO 15623 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody 18332
ČSN ISO 24102-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management 18404
ČSN ISO 24102-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby 18404
ČSN ISO 24102-4 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice 18404
ČSN ISO 24102-5 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) 18404
ČSN EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 21005
ČSN ISO 885 Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou 21012
ČSN ISO 272 Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč 21019
ČSN ISO 7041 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12 21023
ČSN ISO 7378 Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty 21052
ČSN ISO 15071 Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A 21102
ČSN ISO 4162 Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B 21110
ČSN ISO 7379 Lícované šrouby s vnitřním šestihranem 21113
ČSN ISO 15072 Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A 21141
ČSN ISO 10509 Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou 21233
ČSN EN ISO 4032 Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B 21401
ČSN EN ISO 4035 Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B 21403
ČSN EN ISO 4033 Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B 21404
ČSN EN ISO 8674 Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B 21405
ČSN EN ISO 4036 Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B 21407
ČSN EN ISO 8673 Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B 21408
ČSN EN ISO 8675 Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B 21409
ČSN ISO 4161 Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit 21410
ČSN ISO 10663 Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč 21471
ČSN ISO 7044 Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B 21475
ČSN ISO 12125 Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B 21478
ČSN ISO 12126 Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B 21479
ČSN ISO 7720 Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9 21480
ČSN EN ISO 7719 Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 21482
ČSN EN ISO 7042 Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12 21483
ČSN EN ISO 10513 Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12 21485
ČSN EN ISO 7040 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10 21492
ČSN EN ISO 10512 Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10 21494
ČSN EN ISO 10511 Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou) 21495
ČSN ISO 7043 Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B 21498
ČSN EN ISO 4034 Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C 21601
ČSN ISO 1051 Průměry stopek nýtů 22307
ČSN EN ISO 9455-16 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah 50066
ČSN EN ISO 12932 Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality 50112
ČSN EN ISO 15614-14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin 50313
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 50711
ČSN EN ISO 14732 Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů 50730
ČSN EN 12098-3 Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav 60330
ČSN EN 12493 Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba 78450
ČSN EN ISO 10961 Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola 78551
ČSN EN ISO 1179-1 Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry 119390
ČSN EN ISO 1179-2 Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) 119390
ČSN EN 14825 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení 143011
ČSN EN 62610-4 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních 188005
ČSN ISO 10072 Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry 228310
ČSN EN 60584-1 ed. 2 Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance 258331
ČSN EN 81-77 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám 274003
ČSN EN 81-77 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám 274003
ČSN EN 81-82 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením 274003
ČSN EN 12016 Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost 274101
ČSN EN 16235 Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363 280350
ČSN EN 14067-4 Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati 281901
ČSN IEC 60050-113 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku 330050
ČSN EN 61496-2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) 332206
ČSN EN 61970-452 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě 334910
ČSN EN 62282-3-201 Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články 336000
ČSN EN 60076-3 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti 351001
ČSN EN 60255-127 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu 353510
ČSN EN 60255-149 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé 353510
ČSN EN 62271-4 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních 354206
ČSN EN 62271-112 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních 354212
ČSN EN 50551-2 Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U 359224
ČSN EN 50377-17-1 Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C 359242
ČSN EN 61754-1 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod 359244
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 360453
ČSN EN 62542 Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů 360810
ČSN EN 50569 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely 361050
ČSN EN 50570 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely 361050
ČSN EN 50571 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely 361050
ČSN ISO/IEC 19794-11 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky 369860
ČSN EN 419211-5 Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis 369885
ČSN EN ISO 13734 Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení 385549
ČSN EN 10357 Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl 420267
ČSN ISO 20032 Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů 420320
ČSN EN ISO 8492 Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím 420325
ČSN EN ISO 8494 Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním 420327
ČSN EN ISO 8495 Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence 420328
ČSN EN ISO 8496 Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence 420329
ČSN EN ISO 20482 Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena 420406
ČSN ISO 7802 Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením 420420
ČSN EN 10355 Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda) 420507
ČSN EN 10269 Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách 420947
ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků 421401
ČSN EN 485-2 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti 424081
ČSN EN 754-2 Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti 424085
ČSN EN 755-2 Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti 424086
ČSN EN 10223-3 Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely 426428
ČSN EN ISO 19900 Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce 450027
ČSN EN 15587+A1 Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) 461080
ČSN P CEN/TS 15790 Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky) 467037
ČSN EN 12393-1 Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně 560018
ČSN EN 12393-2 Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění 560018
ČSN EN 12393-3 Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky 560018
ČSN EN ISO 11816-1 Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka 570532
ČSN ISO 10468+Amd. 1 Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra 643146
ČSN ISO 10466 Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci 643147
ČSN EN 12201-2+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 646410
ČSN EN 16318 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B) 654832
ČSN EN 16319 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou 654833
ČSN EN ISO 8311 Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti 656440
ČSN EN 13624 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) 665212
ČSN EN 13999-1 Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup 668589
ČSN EN 13999-2 Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek 668589
ČSN EN ISO 15528 Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování 673007
ČSN EN ISO 11997-2 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření 673120
ČSN EN 15101-1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním 727246
ČSN EN 15101-2 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky 727246
ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž) 730853
ČSN EN 1364-4 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava 730853
ČSN EN 13501-6 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů 730860
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 732822
ČSN EN 14241-1 Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky 734214
ČSN EN 14471 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody 734215
ČSN EN 16361 Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti 747041
ČSN EN 16240 Prosvětlovací desky z plochého plného polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody 747723
ČSN EN 16399 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný 755633
ČSN EN 16400 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku 755634
ČSN EN 16380 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný 755635
ČSN EN 16381 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný 755636
ČSN ISO 10377 Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele 763501
ČSN EN ISO 16495 Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení 770622
ČSN EN ISO 13274 Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC 770623
ČSN EN ISO 11064-4 Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic 833586
ČSN EN 15051-1 Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod 833620
ČSN EN 15051-2 Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu 833620
ČSN EN 15051-3 Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání 833620
ČSN EN ISO 13137 Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody 833637
ČSN EN 12579 Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků 836636
ČSN P CEN/TS 16023 Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti 838017
ČSN P CEN/TS 16181 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) 838055
ČSN ETSI EN 302 885-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875157
ČSN EN 16121 Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu 910414
ČSN EN ISO 20957-1 Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody 940201
ČSN EN 14960 Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 940530
ČSN EN 13451-3+A1 Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce 940915
ČSN EN 12276 Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 942014
ČSN EN 926-2 Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů 942810
ČSN EN 71-1+A2 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 943095
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO