ČSN normy vydané v 07/2014

Označení Název Třídící znak
ČSNENISO 1680 Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji. 11656
ČSNEN 12697-49 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení. 736160
ČSN 737030 Modré směrové sloupky a odrazky. 737030
ČSNEN 61970-552 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML. 334910
ČSNEN 14214+A1 Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení. 656507
ČSNIEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody. 330050
ČSNEN 62770 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení. 346760
ČSNEN 1097-9 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška. 721194
ČSNEN 228:2013/Z1 Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení. 656505
ČSNEN 12662 Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin. 656135
ČSNEN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 732403
ČSNEN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky. 386412
TNIETSITR 103170-V1.1.1 Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám. 870008
ČSNEN 61754-4-ed.2:2014/Oprava1 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 359244
ČSNISO 14694 Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací. 122003
ČSNEN 13727+A1 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1). 665213
ČSNEN 15804+A1 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů. 730912
TNI 730351 Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup. 730351
TNI 730302 Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup. 730302
ČSNENISO 9806 Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 730304
ČSN 332000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody. 332000
ČSNEN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli. 131170
ČSNEN 62325-451-1 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh. 335000
ČSNENISO 7010:2012/A3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. 18012
ČSNENISO 7010:2012/A2 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. 18012
ČSNENISO 7010:2012/A1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. 18012
ČSNEN 62146-1 Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně. 358225
ČSNISO 22889 Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním. 420388
ČSNEN 1994-1-2:2006/A1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. 731470
ČSNEN 60317-55:2008/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-55-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-47:1999/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240. 347307
ČSNEN 60317-47-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240. 347307
ČSNEN 60317-46:1999/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240. 347307
ČSNEN 60317-46-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240. 347307
ČSNEN 60317-38:1996/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-38-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-37:1996/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-37-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-36:1996/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-36-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-35:1996/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyuretanem, třída 155, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNEN 60317-35-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou. 347307
ČSNIEC 317-28:1994/Z4 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 28: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterimidem, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-28 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 28: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-27:1999/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s papírovým ovinutím. 347307
ČSNEN 60317-27-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou. 347307
ČSNISO 21940-31 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost. 11449
ČSN 656691 Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení. 656691
ČSNEN 13279-2 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody. 722486
ČSNEN 197-2 Cement - Část 2: Hodnocení shody. 722101
ČSNEN 60684-3-216:2005/A2 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 346553
ČSNEN 60684-3-280:2011/A1 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 346553
ČSNEN 60684-3-283:2011/A1 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 346553
ČSNEN 16241 Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží. 284046
ČSNEN 16362 Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody. 281513
ČSNEN 62448:2010/Z1 Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. 368613
ČSNEN 62448-ed.2 Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 368613
ČSNENISO 17249:2005/Z1 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. 832514
ČSNIEC 317-21:1995/Z4 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155. 347307
ČSNIEC 317-20:1995/Z4 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155. 347307
ČSNIEC 317-23:1995/Z4 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-23 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180. 347307
ČSNEN 60317-21 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155. 347307
ČSNEN 60317-20 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155. 347307
ČSNEN 61000-4-6-ed.3:2009/Z1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. 333432
ČSNEN 61000-4-6-ed.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli. 333432
ČSNEN 10216-1 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě. 420261
ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. 16910
ČSNENISO 3691-6:2014/Oprava1 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. 268812
ČSNEN 81-77:2014/Oprava1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám. 274003
ČSNENISO 13849-1:2008/Oprava2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. 833205
ČSNEN 1866-2 Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1 (Norma k přímému použití jako ČSN). 389161
ČSNEN 13044-1:2011/Oprava1 Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci. 269379
ČSNISO 7130 Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody. 277800
ČSNEN 13277-3 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu. 832776
ČSNEN 1621-2 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody. 832881
ČSNEN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření. 165110
ČSNEN 10216-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. 420261
ČSNEN 10216-3 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí. 420261
ČSNEN 10216-4 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách. 420261
ČSNEN 10216-5 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli. 420261
ČSNEN 61290-3-3 Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 359271
ČSNEN 12697-41 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin. 736160
ČSNEN 13285:2011/Z1 Nestmelené směsi - Specifikace. 736155
ČSNEN 301549-V1.1.1 Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 870009
ČSNEN 71-3 Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků. 943095
ČSNEN 50136-2-4:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť. 334596
ČSNEN 50136-2-3:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-3: Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť. 334596
ČSNEN 50136-2-2:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty. 334596
ČSNEN 50136-2-1:1999/Z1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. 334596
ČSNISO 15638-1 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura. 18318
ČSNPCENISO/TS 18234-7 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18256
ČSNPCENISO/TS 18234-2 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18256
ČSNPCENISO/TS 18234-1 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18256
ČSNPCENISO/TS 18234-9 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18256
ČSNPCENISO/TS 18234-10 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 18256
ČSNENISO 5579 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla. 15011
ČSNEN 50174-3:2004/Z1 Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov. 369071
ČSNEN 50174-3-ed.2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov. 369071
ČSNEN 50136-3 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT). 334596
ČSNEN 50136-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT). 334596
ČSNEN 62325-351 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh. 335000
ČSNPCENISO/TS 17764-2 Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie. 467096
ČSNENISO 16387 Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci. 836450
ČSN 800001 Textilie - Základní třídění a základní názvy. 800001
ČSNEN 50355:2004/Z1 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná a jmenovitá tloušťka izolace - Pokyn pro použití. 347664
ČSNEN 50355-ed.2 Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití. 347664
ČSNEN 62625-1 Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému. 342671
ČSNENISO 7866:2013/Oprava1 Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). 78524
ČSNEN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). 386413
ČSNENISO 28881 Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje. 200721
ČSNEN 1870-19 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště. 496130
ČSNEN 1870-12 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání. 496130
ČSNEN 1870-11 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily). 496130
ČSNEN 847-3 Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení. 496122
ČSNEN 847-2 Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje. 496122
ČSNEN 847-1 Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče. 496122
ČSNEN 13251:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích. 806151
ČSNEN 13253:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi. 806153
ČSNEN 13252:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech. 806152
ČSNEN 13255:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů. 806155
ČSNEN 13254:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází. 806154
ČSNEN 13265:2001/Z1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů. 806158
ČSNEN 60317-0-2:1999/Z2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Všeobecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný. 347307
ČSNEN 60317-0-2-ed.2 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu. 347307
ČSNEN 60317-0-1-ed.2:2009/Z1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Všeobecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu. 347307
ČSNEN 60317-0-1-ed.3 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu. 347307
ČSNENISO 17249-ed.2 Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou. 832514
TNIPOKYNISO/IEC 74 Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů. 18011
ČSNENISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu. 833315
ČSNENISO 21549-2 Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty (Norma k přímému použití jako ČSN). 981026
ČSNENISO 11073-10103 Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky (Norma k přímému použití jako ČSN). 980014
ČSNEN 15306 Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN). 735986
ČSNEN 12229 Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN). 735976
ČSNEN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (Norma k přímému použití jako ČSN). 360450
ČSNEN 13936 Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). 833637
ČSNENISO 8638 Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Mimotělní krevní okruhy pro hemodialyzátory, hemodiafiltry a hemofiltry (Norma k přímému použití jako ČSN). 856212
ČSNENISO 8637 Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory (Norma k přímému použití jako ČSN). 856211
ČSNEN 13278 Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou (Norma k přímému použití jako ČSN). 61402
ČSNENISO 11960 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy (Norma k přímému použití jako ČSN). 451391
ČSNEN 16224+A1 Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky (Norma k přímému použití jako ČSN). 763102
ČSNEN 13451-10 Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN). 940915
ČSNEN 13451-11 Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky (Norma k přímému použití jako ČSN). 940915
ČSNENISO 18104 Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech (Norma k přímému použití jako ČSN). 981039
ČSNENISO 21549-3 Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN). 981026
ČSNENISO 21549-4 Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data (Norma k přímému použití jako ČSN). 981026
ČSNEN 61784-5-18 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 13253-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) (Norma k přímému použití jako ČSN). 806153
ČSNEN 13252-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (Norma k přímému použití jako ČSN). 806152
ČSNEN 13255-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN). 806155
ČSNEN 13254-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN). 806154
ČSNEN 13265-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN). 806158
ČSNEN 13251-ed.2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (Norma k přímému použití jako ČSN). 806151
ČSNEN 62606 Obecné požadavky pro obloukové ochrany. 354196
ČSNETSIEN 300743-V1.5.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN). 879024
ČSNEN 61784-5-17 Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-14:2012/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-14-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-6-ed.2:2012/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-6-ed.3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-3-ed.2:2012/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-3-ed.3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-2-ed.2:2012/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-2-ed.3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61918:2009/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). 184021
ČSNEN 61918-ed.2 Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (Norma k přímému použití jako ČSN). 184021
ČSNEN 61784-5-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-13 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-11-ed.2:2012/Z1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-11-ed.3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNEN 61784-5-8 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). 184001
ČSNISO 22514-7 Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření. 10277
TNIISO/TR 10064-3 Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os. 14671
TNIISO/TR 10064-4 Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu. 14671
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO