ČSN normy vydané v 07/2013

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 16271 Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu 10122
ČSN EN 16325 Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny 11510
ČSN EN 61360-2 ed. 2 Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS 13720
ČSN P ISO/IEC TS 17022 Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou 15266
ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky 18398
ČSN EN 1860-1 Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody 61207
ČSN EN 161+A3 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 61803
ČSN  EN 15502-1 Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 75315
ČSN  EN 15502-2-1 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW 75316
ČSN EN 12952-18 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze 77604
ČSN EN 12952-7 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle 77604
ČSN EN ISO 10121-2 Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí 125004
ČSN EN ISO 29461-1 Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů 125005
ČSN EN ISO 29462 Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu 125006
ČSN EN ISO 14644-10 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek 125301
ČSN EN ISO 14644-8 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek 125301
ČSN EN 15241 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách 127024
ČSN EN 15242 Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace 127026
ČSN EN 1092-1+A1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli 131170
ČSN EN 16145 Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie - Obecné technické požadavky 135901
ČSN EN 16146 Zdravotnětechnické armatury - Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Obecné technické požadavky 135902
ČSN EN 13126-9 Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna 166111
ČSN EN 16035 Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech 166210
ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost 187050
ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 269381
ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l  s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 269381
ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 269381
ČSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 269381
ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody 269381
ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 269381
ČSN  EN 13104+A2 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy hnacích dvojkolí - Metoda návrhu 280514
ČSN EN 15437-2 Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na provedení a konstrukci palubních systémů monitorování teploty 280542
ČSN  EN 15839 Železniční aplikace - Schvalovací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti za působení podélných stlačovacích sil 280912
ČSN EN 1648-2 Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily 304020
ČSN EN 16054 Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 309049
ČSN EN 9300-004 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod 310450
ČSN EN 9300-011 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu „Příprava dat“ 310450
ČSN EN 9300-012 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu „Přijímání dat“ 310450
ČSN EN 9300-013 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu „Archivace dat“ 310450
ČSN EN 9300-014 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu „Obnova dat“ 310450
ČSN EN 9300-015 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu „Odstranění dat“ 310450
ČSN EN 6049-008 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku 311711
ČSN EN 4199-001 Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace 311713
ČSN EN 2267-009 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku 311729
ČSN EN 3645-001 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace 311813
ČSN EN 3682-005 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 3682-006 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 3682-007 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 3682-008 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 3682-009 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá teplota 150 °C - Část 009: Zástrčka velikost 4 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 3660-025 Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku 311822
ČSN EN 3660-027 Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku 311822
ČSN EN 3660-038 Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 038: Ruční nářadí typu Z, pro montáž pásek z nerezové oceli podle EN 3660-033 na příslušenství kabelových vývodů - Norma výrobku 311822
ČSN EN 12312-1 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující 319321
ČSN EN 12312-9 Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet 319321
ČSN EN 1915-1 Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 319322
ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) 334591
ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) 334591
ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní) 334591
ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 342040
ČSN EN 62358 ed. 2 Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti pro jádra s mezerou a jeho tolerance 345843
ČSN EN 62271-101 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky 354222
ČSN EN 60688 ed. 2 Elektrické měřicí převodníky pro převod střídavých a stejnosměrných elektrických veličin na analogové nebo číslicové signály 356215
ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření 356502
ČSN EN 61326-2-1 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí 356509
ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích 356509
ČSN EN 61326-2-5 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1 356509
ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) 356509
ČSN EN 60115-8 Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné rezistory pro povrchovou montáž 358190
ČSN EN 62276 ed. 2 Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody 358417
ČSN EN 62674-1 Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních 358477
ČSN EN 61747-4 ed. 2 Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 4: Zobrazovací moduly a buňky s kapalnými krystaly - Základní mezní a charakteristické hodnoty 358787
ČSN EN 62595-2 Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED 358790
ČSN EN 61193-3 Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů 359043
ČSN EN 60794-2-31 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov 359223
ČSN EN 61300-2-11 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení 359251
ČSN EN 61300-2-14 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon 359251
ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní) 359251
ČSN EN 60968 Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 360290
ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče 361050
ČSN EN 60601-2-65 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení 364801
ČSN EN 61094-8 Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli 368880
ČSN EN 62075 ed. 2 Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign 369063
ČSN EN ISO/IEC 19796-1 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup 369079
ČSN EN 419251-1 Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 1: Profil ochrany pro základní funkce 369282
ČSN EN 419251-2 Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 2: Profil ochrany pro rozšíření důvěryhodného kanálu pro aplikaci generující certifikát 369282
ČSN EN 419251-3 Bezpečnostní požadavky na zařízení pro autentizaci - Část 3: Další funkce pro zabezpečení cílů 369282
ČSN ISO/IEC 9797-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 2: Mechanismy používající dedikovanou hašovací funkci 369782
ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti informací 369790
ČSN ISO/IEC 27007 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací 369790
ČSN ISO/IEC 19794-5 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje 369860
ČSN EN ISO 9513 Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrových systémů používaných při zkoušení jednoosým zatížením 420386
ČSN EN ISO 643 Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn 420462
ČSN EN ISO 4492 Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním 420890
ČSN EN ISO 13705 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Přímotopná tělesa pro celkový provoz rafinérie 450031
ČSN EN ISO 27509 Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX 451660
ČSN EN ISO 4254-12 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje 470601
ČSN EN ISO 21572 Potraviny - Analýza molekulárních biomarkerů - Metody založené na stanovení proteinů 569901
ČSN EN 12201-3+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky 646410
ČSN EN 1555-3+A1 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky 646412
ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic 656007
ČSN EN 16143 Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) 656203
ČSN EN 14274 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv 656502
ČSN EN 16257 Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom) 699019
ČSN EN 14116 Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu 699026
ČSN EN 1744-1+A1 Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor 721196
ČSN 72 2072-1 Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin 722072
ČSN 72 2072-10 Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky 722072
ČSN 72 2072-11 Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití 722072
ČSN 72 2072-2 Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt 722072
ČSN 72 2072-3 Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí 722072
ČSN 72 2072-4 Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků 722072
ČSN 72 2072-5 Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu 722072
ČSN 72 2072-6 Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním 722072
ČSN 72 2072-8 Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného 722072
ČSN 72 2072-9 Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken 722072
ČSN EN 14303+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace 727225
ČSN EN 14304+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace 727226
ČSN EN 14305+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace 727227
ČSN EN 14306+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace 727228
ČSN EN 14307+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 727229
ČSN EN 14308+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace 727230
ČSN EN 14309+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 727231
ČSN EN 14313+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 727232
ČSN EN 14314+A1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace 727233
ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads 730035
ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 730035
ČSN EN 1991-4 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks 730035
ČSN EN 1998-3 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb 730036
ČSN ISO 17497-2 Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli 730533
ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky 731441
ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení 732093
ČSN EN 40-3-2 Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami 732093
ČSN EN 40-3-3 Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem 732093
ČSN EN 40-3-3 Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem 732093
ČSN EN 13084-7 Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky 734220
ČSN EN 12697-42 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu 736160
ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 736222
ČSN  EN 15528+A1 Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly 736330
ČSN EN 16272-1 Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 1: Inherentní charakteristiky - Pohlcování zvuku v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole 736342
ČSN EN 16272-2 Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 2: Inherentní charakteristiky - Izolace proti zvuku šířenému vzduchem v laboratoři za podmínky difusního zvukového pole 736342
ČSN EN 16272-3-1 Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole 736342
ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti 737060
ČSN EN 1793-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole 737060
ČSN EN 1793-6 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole 737060
ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda 746015
ČSN 75 7342 Kvalita vod - Stanovení teploty 757342
ČSN EN ISO 7827 Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) 757775
ČSN P CEN/TS 16415 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně 832630
ČSN EN ISO 20072 Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení 850003
ČSN EN ISO 14630 Neaktivní chirurgické implantáty - Obecné požadavky 852905
ČSN EN ISO 13078 Stomatologie - Dentální pec - Metoda zkoušení pro měření teploty se samostatným termočlánkem 856014
ČSN EN ISO 8536-4 Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační 856206
ČSN EN ISO 8536-5 Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační 856206
ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy 874006
ČSN EN 1047-2+A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 916030
ČSN EN 16302 Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí 961515
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO