Ekologická újma

Ekologická újma

 

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

Do 31.12.2012 jsou povinny všechny společnosti, na které se vztahuje zákon 167/2008 Sb. o ekologické újmě, mít zpracované základní nebo podrobné hodnocení rizik a případně mít i připravené finanční zajištění. Způsob hodnocení rizik ekologické újmy je popsán v nařízení vlády 295/2011 Sb.  Za nezajištění finančního zajištění nebo neinformování příslušných úřadů hrozí společnosti pokuta ve výši do  1 000 000 Kč a za neprovedení potřebných opatření až ve výši 5 000 000 Kč.

Kdo a za jakých podmínek je povinen zpracovávat základní hodnocení rizik a kdo už musí dělat podrobné hodnocení?

Povinnost zpracovat základní hodnocení rizik mají všichni provozovatelé, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 k zákonu. Pro zjednodušení se ekologická újma vztahuje minimálně na společnosti, které vlastní nebo nakládají s:

  • chemickými látkami (např. barvy, laky, ředidla, čistící prostředky, silikony apod.)
  • kotle na tuhá a plynná paliva, která podléhají povolení (střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší)
  • mají vlastní čističku odpadních vod
  • mají povolený odběr podzemních nebo povrchových vod
  • a další

Na základě základního hodnocení rizika a jeho výsledku se následně rozhodne o tom, zda společnost musí mít zpracované i podrobné hodnocení rizika.


Všem typům společností nabízíme zpracování problematiky Ekologická újma:

  • Formulář základního hodnocení rizik Vám poskytneme zdarma. Kontaktujte nás na emailu: info@3s-consulting.cz Budeme rádi, když nás podpoříte pravidelnou návštěvou našich stránek, nebo se zaregistrujete (bezplatně) k odběru článků. novinek v legislative a pod. (rovněž zdarma).  

  • Základní hodnocení rizik přímo ve Vaší společnosti provedeme za cenu 7.800 bez DPH

  • Podrobné hodnocení rizik za individuální cenu.


Cena pro zpracování podrobného hodnocení rizik je stanovena individuálně na základě zjištění náročnosti provedení ve vaší společnosti. Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.

Kdy musím mít k dispozici finanční zajištění?

Na základě analyzovaných rizik a nákladů na preventivní a nápravná opatření je stanovena nutnost finančního zajištění. Jestliže jsou tyto náklady vyšší než 20 milionů Kč, potom musí mít společnost finanční zajištění po celou dobu výkonu příslušné provozní činnosti a toto zajištění musí odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti rizika ekologické újmy.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.

Kdo má ISO 14001 nebo EMAS - ten má výhodu

Provozovatel, který je registrovaný v Programu EMAS nebo se na tuto registraci prokazatelně připravuje nebo ten, kdo má certifikováno ISO 14001 nebo se na certifikaci prokazatelně připravuje, může provádět pouze základní hodnocení rizika a zároveň se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění.

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku na zavedení ISO 14001, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.


Picture is used with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: dan 

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO