Bez lékařské prohlídky: žádná práce ani koláče

Bez lékařské prohlídky: žádná práce ani koláče

Vstupní prohlídky ke každé DPP a DPČ se stanou nutností

Potom, co v dubnu vstoupil v platnost nový zákon o specifických zdravotních službách, mohou úředníci ministerstva zdravotnictví bez ostychu školit novicky v oboru “chytrá horákyně.

Zákon 373/2011 Sb. upravuje současný standard závodní preventivní péče způsobem, nad kterým kroutí odborníci i ministr Heger hlavou. Horkou jehlou se došívají poslední stehy. Jak čerstvě ušitý střih padne?

Novým zákonem, který nahrazuje úpravu z roku 1966, se mění mnoho detailů ohledně zdravotních posudků, pracovně-lékařských úkonů a posuzování nemocí z povolání. Hlavním motivem nových změn je monitorovat zdraví jedince napříč všemi pracovně-právními vztahy v průběhu kariéry. Důsledky jsou pro běžně pracujícího jedince místy až drastické- nová právní úprava vyžaduje i při pracech mimo pracovní poměr vstupní lékařskou prohlídku.

„Lékařská prohlídka bude nutná bez ohledu na to, jakou práci budou zaměstnanci vykonávat a jak dlouho. Platí to i pro osobu, která bude na základě dohody například jednorázově přednášet či povede školení,“ řekla ČTK specialistka na pracovní právo Ambruz & Dark/ Deloitte Legal Jana Neumannová.

Oblečená, neoblečená

Dřívější úprava také vyžadovala lékařskou prohlídku u krátkodobých vztahů mimo hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru- šlo však především o rizikové práce a exponované pracovní prostředí. Nyní si bude muset zdravotní osvědčení opatřit i administrativní výpomoc při práci z domu.

Jakmile se zaměříme na časové určení tohoto kroku, začnou se objevovat první legislativní šotci. Zákon vstoupil v platnost 1. dubna, ale ministerstvo toleruje roční přechodné období. Názory na toto přechodné období se různí mezi odbornou veřejností i úředníky z ministerstva- dle jednoho výkladu lze tak zákon „porušovat“ beztrestně celý rok, druhá strana tvrdí, že takto se lze chovat pouze v případě mimopracovních poměrů, započatých dříve než 1. dubna 2012.

Absurditu celé situace posiluje ještě fakt, že samotné ministerstvo přislíbilo novelizaci do doby, než zákon plně vstoupí v platnost. Tato reakce následovala po bouřlivé diskuzi zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Jak se tedy před vydáním zjednodušující novely chovat? Jednoznačně nejbezpečnější je u nových DPP a DPČ mít zajištěnu lékařskou prohlídku- vyhnete se tím totiž možnosti finančního postihu ve výši až 2 mil. korun. Povinnost si prohlídku zajistit leží na zaměstnavatelích, pokuta za nedodržení se týká tedy také především jich.

„Lékařská prohlídka bude nutná bez ohledu na to, jakou práci budou zaměstnanci vykonávat a jak dlouho. Platí to i pro osobu, která bude na základě dohody například jednorázově přednášet či povede školení,“ Jana Neumannová, Ambruz&Dark/Deloitte Legal

Práva, povinnosti a kompetence- všechno jinak

Pracovní prohlídky nově bude moct zajišťovat kromě závodního lékaře i praktický lékař, u kterého je uchazeč o zaměstnání registrován. Ten však může provést prohlídku pouze pro práce první kategorie, např. administrativní úkony.

Placení za pracovnělékařské prohlídky dosud není sjednoceno. Obecně musí vše kromě posuzování nemocí z povolání hradit zaměstnavatel. Vstupní prohlídku však uhradí pouze tehdy, rozhodne-li se s uchazečem navázat spolupráci. Za takovou vstupní prohlídku pak uchazeč/zaměstnavatel zaplatí tolik, kolik si jeho obvodní lékař běžně účtuje (tj. až 500 Kč). Na všem se podle litery zákona “mohou dohodnout jinak”. Tato dohoda však musí být stvrzena písemně.

Další změny pro zaměstnavatele nastávají u zaměstnanců s rizikovou náplní práce- u nich už zdravotní prohlídky nebude platit stát, ale právě zaměstnavatelé.

Zaměstnavatel má nově také právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, bude-li mít pochyby o jeho zdravotním stavu.

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO