Změny normy ISO 9001:2015 oproti ISO 9001:2008

 

Již dlouhou dobu očekávaná revize normy ISO 9001 byla schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci 15.09.2015. Ve formě ČSN tedy očekáváme nový standard závazný pro Českou republiku již za půl roku.

Nově řazení do 10-ti kapitol a zásadní změna se očekává především v přístupu samotných auditorů, což předesílá již samotné vydání ČSN EN ISO 19011:2012. Při tvorbě normy je použita nová struktura ISO norem (Annex SL), která sjednotí přístup a ulehčí situaci hlavně firmám, které mají integrováno více ISO standardů (kombinované systémy managementu). Annex SL je závazný, všechny technické komise jsou povinny ho respektovat. Změny odráží především všudypřítomné zaměření na identifikaci rizik a hledání příležitostí pro zlepšování. Součástí bude zaměření na aspekty životního prostředí a samotného pracovního prostředí. Ze zřetele neuniknou ani externě zajišťované procesy.
 

ISO 9001:2008 původní

ISO 9001:2015 novela

0 Úvod

0 Úvod

1 Předmět

1 Předmět normy

2 Citované normativní dokumenty

2 Citované dokumenty

3 Termíny a definice

3 Termíny a definice

4 Systém managementu kvality

4 Kontext organizace

5 Odpovědnost managementu

5 Vůdčí role

6 Management zdrojů

6 Plánování

7 Realizace produktu

7 Podpora

8 Měření, analýza a zlepšování

8 Provozování

 

9 Hodnocení výkonnosti

 

10 Zlepšování

 

Pro zájemce jsme připravili školení Revize /Novela EN ISO 9001:2015. Obsah školení, volné termíny najdete zde

 

 

 

 

 

 

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO