Ministerstvo práce a sociálních věcí vystrkuje drábky

Ministerstvo práce a sociálních věcí vystrkuje drábky

Na co si dávat pozor v povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů???

 Od 1. dubna vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). Státní úřad inspekce práce (SÚIP) přijal 400 nových zaměstnanců, jejichž počet se tak vyhoupl na sedm set. Byl vydán metodický pokyn ke kontrolám na pracovištích, stanovující minimální sankce za neplnění zákonných podmínek ve výši 250 tisíc korun. Z výčtu těchto prostých fakt je nasnadě, že se ministr Drábek chystá především s nelegálním zaměstnáváním zatočit. Jak se neprovinit proti novým pravidlům a vyhnout se likvidačním pokutám? V našem článku najdete přehledně všechny změny, o kterých byste měli vědět.

Metodický pokyn ke kontrolám na pracovištích je závazný od 1. dubna. Jeho cílem je především identifikovat nelegální zaměstnance a zaměstnavatele. Zjednodušeně lze tedy říct, že kdo má u sebe vždy kopii dokladu o pracovněprávním vztahu ke svému zaměstnavateli, nic nepokazí. Jsou výjimky, na které se podíváme, ale jádro metodického pokynu praví, že “inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole  na pracovišti jako nelegální práci.” Ještě jednou si připomeňme, že se v zákoně mluví o kopiích- nikoli o originálech. Metodický pokyn má za úkol jednotné postupování inspektorů bez ohledu na okolnosti nebo odlišná výkladová stanoviska. Minimální výše pokuty je 250 tisíc korun, horní hranicí je částka 10 milionů.

Kde všude tedy musíte mít doklady o Vašem pracovně-právním vztahu?

  • Určené pracoviště zaměstnavatele- takové, které je uvedeno v pracovní smlouvě, DPP nebo DPČ
  • Obvyklé pracoviště zaměstnavatele- dočasné místo výkonu práce, neshodující se s místem výkonu práce,  uvedeným v pracovní smlouvě/DPP/DPČ (typicky montáž)

Jinak tomu je, máte-li vzhledem ke své práci vymezený obvod činnosti (území obce, města apod.) a u dálkové nákladní a osobní přepravy. V těchto případech inspektor ověří pouze Vaši totožnost a vztah k zaměstnavateli zkontroluje na Vašem řídícím pracovišti (tedy tam, kde sedí Váš šéf). Nezapomeňte, že u zaměstnaných cizinců penzum povinností narůstá o povinnost mít u sebe doklady, prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky.

“Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole  na pracovišti jako nelegální práci.” metodický pokyn SÚIP

Povinnost má být splněna v listinné formě, všechny doklady byste tedy měli mít vytisknuté u sebe. Výjimkou jsou společnosti, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti (obchodní zástupci apod.) - zde stačí mít doklady naskenované na příslušném digitálním médiu (CD, DVD, flash disc apod.) tak, aby se daly vytisknout (tedy nejlépe běžně známé formáty- pdf, gif). Ovšem pozor- vždy musí jít o naskenovanou kopii originálu s původním podpisem!

Pokud se mimo určené pracoviště nachází více pracovníků, nemusí mít každý jeden z nich doklady u sebe. Stačí, když bude uchováváním všech dokumentů pověřena jedna osoba.

Důležité je splnit povinnost o dokladech v průběhu kontroly. Inspektoři tak chtějí zabránit post ex vystavovaným pracovním smlouvám a DPP/DPČ. Nepředložení těchto dokladů je tedy bez výjimky vyhodnocováno jako nelegální zaměstnávání.

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO