Používání alkoholtesteru na pracovišti

Používání alkoholtesteru na pracovišti

 

Pokud chce společnost využívat alkoholtester pro identifikaci množství alkoholu v dechu, musí splnit zákonné podmínky. Alkoholtester je stanovené měřidlo, protože je po novelizaci vyhlášky 345/2002 Sb. uvedeno v příloze a zároveň je používáno s významem podle § 3 odst. 3 zákona o metrologii.

§3 odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii zní:

„Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

  1. v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,
  2. pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
  3. pro ochranu zdraví,
  4. pro ochranu životního prostředí,
  5. pro bezpečnost při práci, nebo
  6. při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.“

 

Používáte „obyčejný“ alkoholtester?  Na základě výsledků jeho měření nesmíte přijímat sankce.

Pokud je analyzátor alkoholu v dechu (AAD) používán ke kontrole zaměstnanců tak, že v případě překročení stanovené hranice je přijata nějaká restrikce (zaměstnanec je vykázán z areálu, je finančně postižen, je s ním rozvázána pracovní smlouva, je odeslán ke kontrolnímu odběru krve atd.) jedná se o použití tohoto měřidla jako měřidla stanoveného s ohledem na přílohu vyhlášky 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na § 3 odst. 3 zákona 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy zapotřebí, aby měřidlo bylo používáno ověřené ve smyslu § 9 a dalších, např. § 18 písm a) zákona o metrologii.

Jak správně postupovat, jestliže nemáte alkoholtester, který je ověřený a je stanoveným měřidlem?

Pokud používáte pracovní měřidlo (nestanovené), jehož správnost je zajištěna kalibrací, což je splnění vaší povinnosti podle § 11 odst. 5 a § 18 písm. b) zákona o metrologii, můžete tedy v praxi používat k měření v rámci jakéhosi „předběžného zjišťování“. Pokud však byste „podezřelou“ osobu měli skutečně pak postihnout, musíte ještě měření opakovat na analyzátoru alkoholu v dechu ověřeném jako stanovené měřidlo a jeho indikace by byly ty rozhodující, které by měly být pro postih uplatněny. Můžete využít alkoholtester, který má k dispozici Váš bezpečnostní technik. Případně můžete využít i trubičky jako identifikátor a pokud trubička změní barvu na zelenou, tak trubičku označíte a pošlete pracovníka na krevní testy.

Pokud má být obecně měřidlo uvedené v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb., v platném znění, použito s významem podle § 3 odst. 3 zákona o metrologii, musí poskytovat určité záruky, že je vhodné pro zamýšlené použití, což v sobě obsahuje celou škálu požadavků metrologických, ale i technických, které musí zaručit, že například možnosti nesprávného či jakkoli zmanipulovaného měření (ať neúmyslně, či záměrně) jsou limitované, v některých případech že data o měření jsou bez možnosti změn ukládána po dobu, v rámci které by mohl být řešen spor o správnosti a výsledku měření apod.

Z tohoto důvodu drtivá většina druhů tzv. stanovených měřidel, podléhá povinnosti schválení typu, kdy se na dokumentaci a vzorcích měřidel všechny tyto detaily prověří a přezkouší.

Tím se umožní, že u každého jednotlivého exempláře měřidel pak není třeba provádět naprosto všechny zkoušky a posouzení, ale že je možno pouze posoudit zjednodušeným způsobem shodnost tohoto exempláře měřidla se schváleným typem, aby se došlo ke zjištění, že i příslušný exemplář měřidla splňuje stanovené požadavky. Tento zjednodušený postup posouzení shody se schváleným typem je z větší části náplní procesu tzv. ověření stanoveného měřidla. Stanovené měřidlo, jehož typ měl být schválen, ale nebyl, nelze ověřit z těchto technických důvodů, ale nelze je ověřit ani z důvodů právních.

Pro přehlednost uvádíme přehled stanovených měřidel v oblasti analyzátorů alkoholu v dechu

Seznam stanovených měřidel(seřazeno podle abecedy):
Alcoquant 6020
Alcosensor IV
Alcotector C2H5OH
Alcotest 7510 (Classic, Standard)
Alcotest 7410 (Plus com)
Alcotest 6810
Alcotest 6510
Lifeloc FC Series 
Lion SD-400 

Pozn.:  Policie ČR v současnosti používá pouze následující měřidla: Alcoquant 6020, Alcosensor IV CM, Alcotest 7510 – 7410 –  6810, (Lion SD-400 – postupně vyřazují).

 

Nabízíte produkty, které se hodí k tématu v článku? Pod tímto článkem může být Vaše reklama. Cena 100 Kč / 3 měsíce.


Picture is published with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: akeeris

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO