Legislativa WK 05/2014

Nové předpisy k 31. lednu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
15/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů 8.1.2014 1.2.2014
16/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady 22.1.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
17/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů 23.1.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015
18/2014 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě 24.1.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
19/2014 Sb. Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou 23.1.2014 1.2.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO