Legislativa WK 27/2014

Nové předpisy k 04. červenci 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
121/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 17.6.2014  
120/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 26.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.
119/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb. 16.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.
118/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 25.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO