Legislativa WK 48/2013

Nové předpisy k 29. listopadu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 25.11.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
376/2013 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 21.11.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
374/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 25.11.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013, s výjimkou čl. I bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
372/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 19.11.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
371/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 26.11.2014 26.11.2014
370/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 18.11.2014  
369/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 15.11.2014  
368/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014 15.11.2014  

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO