Legislativa WK 22/2013

 
Nové předpisy k 31. květnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
132/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře    23.4.2013 23.4.2013
134/2013 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů    7.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode
dne jeho vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO