Legislativa WK 10/2013

Nové předpisy k 08. březnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
49/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpis 30.1.2013 1.2.2013
50/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi 30.1.2013 1.2.2013 s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18
a 20, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO