Legislativa WK 20/2014

Nové předpisy k 16. květnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
83/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů   30.4.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
84/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %   2.5..2014  
85/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů   9.5.2014 17.5.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO