Legislativa WK 26/2014

Nové předpisy k 27. červnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
117/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů 16.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.
116/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 12.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
115/2014 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 19.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO