Legislativa WK 38/2013

Nové předpisy k 20. září 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
291/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 11.9.2013  
290/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 11.9.2013  
289/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 12.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2013.
288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 6.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
287/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 5.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
286/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. 5.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
285/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 10.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
284/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO