Legislativa WK 26/2013

Nové předpisy k 28. červnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
178/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů   24.6.2013 24.6.2013
179/013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů   11.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
180/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů    26.6.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
181/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.  19.6.2013 1.7.2013

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO