Legislativa WK 23/2014

Nové předpisy k 06. červnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
96/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb. 26.5.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.
97/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 26.5.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení s výjimkou bodu 43, který
nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.
98/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR % 2.5.2014  
99/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX % 19.5.2014  
100/2014 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %   19.5.2014  

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO