Legislativa WK 15/2013

Nové předpisy k 12. dubnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
88/2013 Sb. Sdělení   Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové   výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000   Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně   některých zákonů    21.03.13 01.03.13
89/2013 Sb. Sdělení   Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České   republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č.   326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů    02.04.13 02.04.13
91/2013 Sb. Vyhláška,   kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění   vyhlášky č. 313/2012 Sb.   05.04.13 10.4.013
93/2013 Sb. Vyhláška,   kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na   skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001   Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů    02.04.13 02.04.13

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO