Legislativa WK 12/2013

Nové předpisy k 22. březnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
68/2013 Sb. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  19.02.13 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
69/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon 19.02.13 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů  19.02.13 Tento zákon nabývá účinnosti druhým dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
s výjimkou
a) čl. I bodu 133, pokud jde o § 70 odst. 3 až 6, který
nabývá účinnosti 2. července 2013,
b) čl. I bodů 101, 126 a 127, které nabývají účinnosti
u

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO