Legislativa WK 13/2014

Nové předpisy k 28. březnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
48/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 20.3.2014 1.4.2014 s vyjímkou a) čl. I bodu 46, pokud jde o přílohy č. 1 až 8, přílohu č. 19, a bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014,b) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a formulářů
C až F v řádku IV, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, a c) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 20, který
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
49/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 24.3.2014 1.4.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO