Legislativa WK 43/2013

Nové předpisy k 25. říjnu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
333/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
332/2013 Sb. Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka 18.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
331/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014 11.10.2013  
330/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 16.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. října 2013.
329/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 15.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO