Legislativa WK 21/2014

Nové předpisy k 23. květnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
86/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů   23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
87/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
88/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
89/2014 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
90/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení
s výjimkou ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5,
6, 8, 9 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. července
2014.
91/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů   19.5.2014 1.7.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO