Legislativa WK 51/2013

Nové předpisy k 20. prosinci 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
425/2013 Sb. Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky     13.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
424/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.     13.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
423/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru     13.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
422/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů     11.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
421/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 13.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
420/2013 Sb. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014 11.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.    9.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
418/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 4.12.013  
417/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 11.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
416/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti 11.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
415/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 11.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
414/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 10.12.013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO