Legislativa WK 19/2014

Nové předpisy k 09. květnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
80/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů 9.4.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou a) čl. I bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 19. června 2014, a b) čl. I bodů 4, 10 a 11, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.
81/2014 Sb. Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 24.4.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jejího vyhlášení.
82/2014 Sb. Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu 2.5.2014 1.7.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO