Legislativa WK 41/2013

Nové předpisy k 11. říjnu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
327/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb. 7.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.
326/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví    
325/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 4.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.
324/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb. 3.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
323/2013 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 2.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
322/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 2.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
320/2013 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu" po 5 000 Kč 18.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. října 2013.
319/2013 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho 18.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. října 2013.
317/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 20.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
316/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy 20.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO