Legislativa WK 47/2013

Nové předpisy k 22. listopadu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
367/2013 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 8.11.2013  
366/2013 Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 30.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
365/2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 30.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
364/2013 Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 30.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
363/2013 Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
362/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. 7.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
361/2013 Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného 4.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
360/2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců 4.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
359/2013 Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 1.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
358/2013 Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 1.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
357/2013 Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 1.11.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO