Legislativa WK 40/2013

Nové předpisy k 4. říjnu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 12.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
314/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 17.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení čl.Ibodu50, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
312/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 13.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
310/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 13.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a ustanovení čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 13.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
308/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru- hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou částí osmé až desáté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 77 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
305/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 13.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO