Legislativa WK 23/2013

 
Nové předpisy k 07. červnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
136/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa   21.5.2013 1.6.2013
139/2013 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013    2.6.2013 Toto nařízení pozbývá platnosti dnem
28. června 2013.
140/2013 Sb.   Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání  2.6.2013 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. června 2013 od 21.00 hodin a jeho platnost končí dnem odvolání.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO