Legislativa WK 31/2014

Nové předpisy k 1. srpnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
147/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
148/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
149/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
150/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
151/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
152/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
153/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 18.7.2014 1.8.2014
154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 18.7.2014 1.8.2014
155/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 18.7.2014 1.8.2014
156/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/ /2005 21.7.2014 31.7.2014
157/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 21.7.2014 1.8.2014
158/2014 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 9.7.2014 31.7.2014
159/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů 23.7.2014 13.12.2014
160/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií 18.7.2014 6.8.2014

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO