Legislativa WK 16/2014

Nové předpisy k 18. dubnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
71/2014 Sb. Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 8.4.2014 1.5.2014
72/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 8.4.2014 1.5.2014
73/2014 Sb. Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 3.4.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO