Legislativa WK 22/2014

Nové předpisy k 30. květnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
92/2014 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 26.5.2014  
93/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 28.4.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.
94/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb 12.5.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.
95/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů 19.5.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO