Legislativa WK 44/2013

Nové předpisy k 1. listopadu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
342/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 10.10.2013 Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
341/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 10.10.2013 Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 9.10.2013 Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
339/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb. 23.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
338/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014 23.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
337/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 29.10.2013  
336/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů 21.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
335/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů 17.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
334/2013 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu 17.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO