Legislativa WK 27/2013

Nové předpisy k 5. červenci 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
185/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů    11.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení    27.6.2013 15.7.2013

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO