Legislativa WK 36/2013

Nové předpisy k 06. září 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
271/2013 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana 23.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. září 2013.
270/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 27.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
269/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 9.8.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO