Legislativa WK 52/2013

Nové předpisy k 27. prosinci 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
440/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 18.12.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
439/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 18.12.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
438/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 16.12.2013  
437/2013 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti 16.12.2013  
436/2013 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 16.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
435/2013 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 16.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
434/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 11.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
433/2013 Sb. Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 17.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
432/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů 12.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
431/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 13.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
430/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 13.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
429/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 13.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
428/2013 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 13.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
427/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 6.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
426/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 6.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO