Legislativa WK 35/2013

Nové předpisy k 30. srpnu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
268/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 26.8.2013 Nabývá účinnosti dne 1. září 2013.
267/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka- lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
264/2013 Sb. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 23.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
263/2013 Sb. Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu 21.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
261/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 20.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
260/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 20.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO