Legislativa WK 08/2014

Nové předpisy k 21. únoru 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
27/2014 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů 10.2.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února 2014.
26/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 10.2.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2014.
25/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 22.1.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
24/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 13.2.2014  
23/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 30.1.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO