Legislativa WK 47/2012

Nové předpisy k 23. listopadu 2012

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
387/2012 Sb. Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny    13.11.12 01.12.12
388/2012 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení    13.11.12 01.12.12
389/2012  Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.    16.11.12 01.12.12
392/2012  Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 14.11.12 01.01.13
393/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  06.11.12 01.04.13
395/2012 Sb. Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána    14.11.12 23.11.12

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO