Legislativa WK 11/2014

Nové předpisy k 14. březnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
32/2014 Sb. Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky 26.2.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
33/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 6.3.2014 1.4.2014
34/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 6.3.2014 1.4.2014
35/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 28.2.2014 1.4.2014
36/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb. 4.3.2014 15.3.2014
37/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 4.3.2014  

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO