Legislativa WK 25/2013

Nové předpisy k 21. červnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
153/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů   7.6.2013 1.7.2013
155/2013 Sb.   Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů   16.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
156/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů   14.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
162/2013 Sb.   Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů    2.5.2013 11.8.2013
164/2013 Sb.   Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů  2.5.2013 2.5.2013
167/2013 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 16.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
168/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů   16.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 19, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2014.
169/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   16.5.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2013,
s výjimkou čl. I bodu 47, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015, čl. I bodu 57, který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2014, a čl. I bodů 24, 58 až 67 a 104,
které nabývají účinnosti dnem 1. října 2014.
170/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  16.5.2013 1.7.2013

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO