Legislativa WK 43/2012

 

Aktualizace 26. října 2012 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 10.10.12 01.11.12
345/2012 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 10.10.12 01.11.12
346/2012 Sb. Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) 12.10.12 05.11.12
347/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 12.10.12 05.11.12 s výjimkou
348/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 12.10.12 05.11.12
349/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 11.10.12 22.10.12
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 19.09.12 01.01.13
351/2012 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 03.10.12 01.11.12
352/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
26.10.12 22.10.12
353/2012 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo) 22.10.12 22.10.12

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO