Legislativa WK 44/2012


Aktualizace 02. listopadu 2012 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
354/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 03.10.12 13.11.12
355/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 24.10.12 29.10.12
356/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 19.10.12 01.12.12
357/2012 Sb. Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 17.10.12 01.11.12 s výjimkou
358/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 18.10.12 29.10.12
359/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.10.12 01.01.13
360/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 19.10.12 01.12.12
361/2012 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 17.10.12 01.01.13
362/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 23.10.12 01.11.12
363/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 29.10.12 01.01.13
364/2012 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti 30.10.12 01.11.12

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO