Legislativa WK 48/2012

Nové předpisy k 30. listopadu 2012

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
407/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    25.10.12 01.01.13
412/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů    16.11.12 01.01.13
413/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů    09.11.12 01.01.13
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší    21.11.12 01.12.12
417/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí    22.11.12 01.01.13
429/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013   28.11.12 28.11.12

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO