Legislativa WK 45/2012


Aktualizace 09. listopadu 2012

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
365/2012 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze    23.10.12 07.11.12
366/2012 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč    23.10.12 13.11.12
367/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání    03.10.12 01.01.13
368/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.    17.10.12 01.01.13
369/2012 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16.10.2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů    16.10.12  
370/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 24.10.12 01.01.13
371/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů    06.11.12 06.11.12

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO